CPN

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej (CPN), utworzone w 2017 roku, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej, która działa w obszarze promocji i popularyzacji nauki oraz badań naukowych, przy współpracy innych jednostek Uczelni oraz ośrodków naukowych w kraju i za granicą.